News

Lex in IT

OBOWIĄZKI PODATKOWE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZAGRANICZNYCH FIRM WE FRANCJI

I. Przedsiębiorstwo nie posiada stałego przedstawicielstwa na terytorium Francji i nie osiąga dochodów ze źródeł  francuskich

 • Działalność na terenie Francji opodatkowana podatkiem VAT (np e-commerce )

Przedsiębiorstwa zagraniczne nie posiadające oddziału we Francji podlegają podatkowi  VAT we Francji w przypadku sprzedaży zrealizowanej na terytorium Francji.

Są to między innymi natępujące tranzakcje:

 • Dostawy wynikające ze sprzedaży na odległość dokonanej z terytorium innego państwa członkowskiego w kierunku konsumenta znajdujacego się we Francji, jeśli roczna wartość tych tranzakcji jest równa lub przekracza 35 000 euro
 • Sprzedaż towarów, jeśli dostawa ma miejsce we Francji
 • Nabycie towarów wewnątrz Unii Europejskiej zrealizowane we Francji
 • Świadczenie niektórych usług realizowanych we Francji albo dla klienta mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Francji.

W oddzielnym artykule informujemy o nowych przepisach dotyczących sprzedaży na odległość w obrocie B2C , nakładających zaostrzone wymogi we Francji.

W przypadku niektórych usług podatek VAT nie jest uiszczany przez przedsiębiorstwo mające swoją siedzibę poza Francją ale bezpośrednio przez nabywcę towaru lub usługobiorcę. Dzieje się tak w sytuacji, gdy osoba ta dysponuje numerem identyfikacyjnym dla podatku VAT.

Jeśli tranzakcje podlegają francuskiemu VAT, sprzedający ma obowiązek zarejestrować się we Francji dla potrzeb tego podatku.we Francji.

        Gdzie uzyskać dodatkowe informacje i zgłosić swoją działalność:

Rejestrację działalności dla potrzeb VAT i deklaracje wraz z zapłatą  podateku VAT należy zgłosić w Biurze do Spraw Podatkowych dla Prodmiotów Zagranicznych.

N dzień dzisiejszy, przedsiębiorstwa pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej nie są zobowiązane do wyznaczenia swojego reprezentanta podatkowego we Francji. Tymniemniej kompleksowosć licznych formaloności i obowiązków spoczywających na przedsiębiorstwach sprawiają, że w praktyce pełnomocnik ułatwia wszelkie formalności oraz kontakt z francuskimi instytucjami podatkowymi. Nasza kancelaria współpracuje z biurem księgowym świadczącym usługi pełnomocnika bez dodatkowych kosztów.

II.Przedsiębiorstwo nie posiada stałego przedstawicielstwa na terytorium Francji ale osiąga dochody ze źródeł francuskich

 • Dochody przedsiębiorstw zagranicznych ze źródeł francuskich

 Przedsiębiorstwo osiągające dochody ze źródeł francuskich np diwidendy, odsetki kapitałowe etc,  jest zobowiązany deklarować przychód oraz odprowadzić należny podatek od osób prawnych (impôt sur les sociétés) we Francji.

 • Posiadanie przez przedsiębiorstwa zagraniczne nieruchomości na terytorium Francji

 Nierezydenci podatkowi będący osobami prawnymi, którzy są właścicielami nieruchomości w Francji, wynajmują lub udostępniają do wynajęcia nieruchomości, podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych w następujących przypadkach:

 • prowadzenie agencji nieruchomości
 • posiadanie udziałów w spółce francuskiej posidającej nieruchomości (na przykład SCI lub spółki handlowej )
 • wynajem, bezpośredni, lub za pomocą innego przedsiębiorstwa lub spółki, nieruchomości we Francji.

Poza tym, jeśli przedsiębiorstwo nie ma stałego oddziału we Francji a jest właścicielem nieruchomości na jej terytorium lub udziałów w spółce posiadających takie nieruchomości, podlega ono corocznemu opodatkowaniu w wysokości 3% wartości nieruchomości  podatku ( z zastrzeżeniem wyjątków). Osoby fizyczne nie podlegają temu podatkowi.

***

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku pomiędzy Polską a Francją z dnia 20.06.1975 r przewiduje mechanizmy mające na celu zneutralizowanie podwójnego opodatkowania.

III. Przedsiębiorstwo posiada stałe przedstawicielstwo na terytorium Francji

Przez stałe przedstawicielstwo należy rozumieć oddział (bez osobowości prawnej) lub filię (odrębna osobowość prawna) .

Jednostki te podlegają identycznym obowiązkom prawnym jak te, które stosuje się do przedsiębiorstw francuskich tzn rejestracji w rejestrze handlowym i ewentualne  rejestrze zawodowym. Stosują się do nich  następujące podatki :

 • Podatek dochodowy (skrót fr IS) :

15% podstawy opodatkowania dla MŚP (maksymalny dochód 38 120 €)

28% podstawy opodatkowania dla dochodu pomiędzy 38 120 € i 75 000 €

33,33 % podstawy opodatkowania dla dużych przedsiębiorstw i dla dochodu przekraczającego 75 000 €

 

Istnieją również inne stawki dla bardzo dużych przedsiębiorstw lub dla szczególnych kategorii przechodów.

 • VAT ( skrót fr TVA): stawka podstawowa to 20 % , pozostałe to 10% i 5,5 %.
 • Ekonomiczny podatek terytorialny (skrót fr CET) na który składają się dwa różne podatki : podatek naliczany od wartości używanych nieruchomości oraz podatek od wartości dodanej wyprodukowanej przez przedsiębiorstwo.
 • Inne : podatek od smochodów służbowych, podatek na fundusze szkoleniowe, od wysokości płac …

Wszystkie procedury deklaracji oraz płatności podatku VAT oraz IS są realizowane obowiązkowo w formie elektronicznej.

***                                                     

Ewa Kaluzinska

Adwokat przy okręgowej izbie adwokackiej  w Montpellier (Francja) i w Warszawie.

Były doradca podatkowy EY w Paryżu

Leave a Reply

*