News

Lex in IT
reforme-droit-travail-macron

Atrakcyjność Francji dla zagranicznych firm po ostatnich reformach legislacyjnych

Francja jest siódmym najbardziej atrakcyjnym miejscem na świecie dla inwestorów zagranicznych według rankingu AT Kearney (FDI Confidence Index[1]). Jej rakingowa pozycja podniosła się aż o 10 punktów w stosuku do wyników z 2012 roku, a resultat ten jest po części zasługą reform w dziedzinie prawa pracy i prawa zobowiązań.
Przede wszystkim zagraniczni inwestorzy będą szczególnie zainteresowani reformami kodeksu pracy.

Są one jeszcze w toku ale generalnie reforma ma na celu uczynienia bardziej elastycznymi zarówno zatrudnianie pracownika jak i indywidualne a szczególnie grupowe zwolnienia, jak również zasad

negocjacji układów zbiorowych z pracownikami.

Pierwsze etapy reformy weszły w życie już we wrześniu 2017 roku.

Wśród tych pierwszych zmian można zacytować między innymi znaczną redukcję terminu na skargę do sądu pracy w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę (z dwóch lat do jednego roku).

Jednym z kamieni węgielnych reformy, również obowiązujących już od września tego roku, jest połączenie w jeden wszystkich dotychczas istniejących organów reprezentujących pracowników. W następstwie reformy, nowo powstały Komitet Ekonomiczno-Społeczny (KSE) zastępuje trzy dawne instancje : Przedstawiciela pracowników, Radę zakładową oraz Komitet ds higieny, bezpieczeństwa i warunków pracy.  Celem unifikacji jest ułatwienie komunikacji i systemów negocjacji pracownicznych.
Ponadto, w przedsiębiorstwach liczących mniej niż 50 pracowników nowa ustawa pozwala na bezpośrednie negocjacje z pracownikami,  bez pośrednictwa związków zawodowych.

Inną ważną nowelizacją jest fakt, że wszystkie firmy będą mogły stosować tak zwane „umowy projektowe”. Jest to umowa na czas nieokreślony, ale która wygasa automatycznie gdy misja która jest jego przedmiotem dobiega końca. Ten rodzaj umów pozwoli pracodawcom uniknąć umów na czas określony, które są dla nich kosztowne ze względu na należną pracownikowi premię za niestabilność zatrudnienia.

Dla grup międzynarodowych ważną nowością przy redukcji zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych jest  fakt, że z wprowadzeniem reformy trudności eknomiczne stanowiące podstawę do takich zwolnień będą oceniane jedynie na poziomie narodowym czyli w obrębie terytorium Francji  a nie jak do tej pory na poziomie globalnym. Innymi słowy, korporacja międznarodowa będzie mogła po spełnieniu innych warunków dokonać zwolnień w francuskiej filii nawet jeśli realizuje zyski za granicą. Jeszcze śmielszym posunięciem francuskiego rządu w tej dziedzinie jest wprowadzenie możliwości zbiorowego rozwiązania umów za obustronną zgodą które, można uznać za nową metodę zwolnień grupowych.

Wreszcie, firmy będą miały możliwość ustawienia polubownie pewnych warunków odejścia  pracowników bez obowiązku skomplikowanych i kosztownych środków takich jak umów zabezpieczenia zawodowego lub monitorowania w celu ułatwienia byłym pracownikom powrotu na rynek pracy.

Wymienione wyżej zmiany sa tylko przykładami składającymi się na globalne usprawnienie systemy prawa pracy.
Część dekretów wykonawczych ukazało się w końcu grudnia jak na przykład dekrety z 15/12/2017r w tym dotyczący procedury stosowanej przed sądami prawa pracy lub możliwości sprecyzowania uzasadnienia zwolnienia w piśmie do pracownika (co jest absolutną rewolucją !). Pozostałe przepisy wykonawcze spodziewane są na początku 2018 roku.

Inne nowe rozwiązania, które mają na celu ułatwić działalność gospodarczą we Francji, odzwierciedlają zmiany wprowadzone w październiku 2016 roku przez reformę prawa umów.

Najważniejsza reforma kodeksu cyiwlnego od jego pierwotnej wersji napoleońskiej ma na celu przywrócenie międzynarodowej atrakcyjności Francji wśród zagranicznych inwestorów.

Wprowadzone zmiany zapewniają między innymi :

– Wzmocnienie pewności prawnej w dziedzinie prawa umów;
–  Czytelność prawa francuskiego poprzez zapis w kodeksach rozwiązań wynikających z decyzji sądów;
– Uproszczenie i dostępność prawa (na przykład usunięcie pojęcia „przyczyny” umowy jako jednego z warunków jej ważności, elemenetu często niezrozumiałego dla kontahentów zagranicznych).
Obecna ekipa rządząca nie zadowala się już przegłosowanymi wyżej wymienionymi reformami i zapowiada podjęcie dalszych kroków w celu przyciągnięcia do Francji zagranicznych firm. Planowana w 2018 roku reforma podatkowa przewiduje między innymi obniżyć podatek od przedsiębiorstw z aktyalnych 33% do 25% w 2022 roku.

 

Pour Lex in IT

Sofia Smirnova

Dyplom Magisterski z Międzynarodowego prawa handlowego w Montpellier

Aplikant adwokacki

 

Ewa Kaluzinska

Adwokat, doradca firm Francja – Polska

Partner D2K Avocats

Członek i przewodnicząca Lex in IT

 

[1] https://www.atkearney.com/foreign-direct-investment-confidence-index

Leave a Reply

*