Atrakcyjność Francji dla zagranicznych firm po ostatnich reformach legislacyjnych

Francja jest siódmym najbardziej atrakcyjnym miejscem na świecie dla inwestorów zagranicznych według rankingu AT Kearney (FDI Confidence Index[1]). Jej rakingowa pozycja podniosła się aż o 10 punktów w stosuku do wyników z 2012 roku, a resultat ten jest po części zasługą reform w dziedzinie prawa pracy i prawa zobowiązań. Przede wszystkim zagraniczni inwestorzy będą szczególnie zainteresowani reformami kodeksu pracy. Są one jeszcze w toku ale generalnie reforma ma na celu uczynienia bardziej elastycznymi zarówno zatrudnianie... Read More

OBOWIĄZKI PODATKOWE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZAGRANICZNYCH FIRM WE FRANCJI

I. Przedsiębiorstwo nie posiada stałego przedstawicielstwa na terytorium Francji i nie osiąga dochodów ze źródeł  francuskich Działalność na terenie Francji opodatkowana podatkiem VAT (np e-commerce ) Przedsiębiorstwa zagraniczne nie posiadające oddziału we Francji podlegają podatkowi  VAT we Francji w przypadku sprzedaży zrealizowanej na terytorium Francji. Są to między innymi natępujące tranzakcje: Dostawy wynikające ze sprzedaży na odległość dokonanej z terytorium innego państwa członkowskiego w kierunku konsumenta znajdujacego się we Francji, jeśli roczna wartość tych tranzakcji... Read More

Jak odzyskać niesłusznie pobrany podatek od sprzedaży i wynajmu nieruchomości we Francji

Decyzją z dnia 26.02.2015 r (sprawa nr 623-13) Trybunał Sprawiedliwości UE podważył interpretację francuskich instancji dotyczącą kosztów socjalnych, którymi obarczone są we Francji przychody z majątku uzyskiwanego przez obcokrajowców. Do 31.12 tego roku jest możliwość reklamacji i zwrotu podatków zapłaconych od 2013 r.     Mecenas Ewa Kaluzinska Kancelaria D2K Avocats członek Lex in IT

Zaproszenie na Konferencję

Zaproszenie na Konferencję: Biznes wart Zachodu – podbij stawkę, wejdź na nowe rynki! Czyli o prawie, podatkach i o księgowości w ekspansji międzynarodowej a między  innymi na rynek francuski.   Kancelaria Adwokacka Malczewski Stoczczak Matyaszczyk w Lesznie we współpracy ze zgrupowaniem Lex in IT i wraz z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Lesznie mają przyjemność zaprosić na Konferencję Biznes wart Zachodu – podbij stawkę, wejdź na nowe rynki!. Wydarzenie rozpocznie się dnia 22.10.2015 r. o godz.... Read More

Kancelaria D2K Avocats na Forum Inwestorów i Eksporterów w Łodzi

[su_column size=”1/3″][/su_column] [su_column size=”2/3″] Forum Inwestorów i Eksporterów « W centrum Polski w centrum Europy” które odbędzie się w dniach 22 i 23 września 2015 roku w Łodzi pozwoli spotkać się przedstawicielom miast i władz lokalnych oraz przedsiębiorcom z całej Polski i Europy. Podczas Forum Pani Mecenas Ewa Kałuzinska będzie miała okazję przedstawić aspekty prawne eksportu i działalności polskich przedsiębiorstw we Francji a także naświetlić różnice kulturowe w negocjacjach z partnerami francuskimi. Program [/su_column]

Rynek rolno-spożywczy we Francji

Kancelaria D2K ma zaszczyt zawiadomić przedsiębiorstwa zainteresowane rynkiem francuskim o Konferencji "Rynek rolno-spożywczy we Francji – szanse i utrudnienia", która odbędzie się 11 czerwca 2013 r w Katowicach. Mecenas Ewa Kaluzinska będzie mówić o  spektach prawno-ekonomicznych  wejścia na francuski rynek rolno-spożywczy. Zostaną przedstawione tematy dotyczące między innymi zawierania umów, płatności, zabezpieczeń, przepisów regulujących relacje dostawców z sieciami handlowymi.   Więcej informacji na stronie www.konferencjebranzoweFR.pl   Serdecznie zapraszamy !” 

E-Commerce

Mecenas Ewa Kałuzińska poprowadzi spotkanie we Francuskiej Izbie Przewysłowo Handlowej w Polsce, w Warszawie, które odbędzie się 6 marca 2014 roku w godzinach od 9.00 do 11.00. Tematem spotkania będą prawne aspekty eksportu do Francji, praktyczne rady dotyczące sprzedaży na rynkach zagranicznych usług i produktów, ze szczególnym uwzględnieniem e-commerce. Po szczegóły programu spotkania i informacje praktyczne zapraszamy na stronę izby : http://ccifp.pl/training/88961763/

Zerwanie stałych stosunków handlowych w prawie francuskim

Zerwanie stałej relacji handlowej pociąga za sobą we Francji sporą dozę ryzyka. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie podstawowych aspektów tego typowo francuskiego zjawiska prawnego. Czym jest “trwała” relacja handlowa? Pierwszym refleksem jest określenie trwałości relacji handlowej na podstawie czasu trawania tejże relacji. Tymczasem może być to mylne gdyż najczęściej element ten jest niewystarczający. Inne kryteria powinny również zostać wzięte pod uwagę takie jak : stały i regularny przepływ handlowy, brak ciągłości niezależnych umów, ewentualna... Read More

Francja – ziemia obiecana dla inwestycji zagranicznych (2)

W poprzednim artykule zastanawialiśmy się nad konkurencyjnością Francji i jej strategią przyciągania inwestycji zagranicznych.  Długo oczekiwany roczny ranking światowych rynków zrealizowany przez Międzynarodowy Instytut Zarządzania i Rozwoju (IMD)[1] plasuje Francję na pierwszej pozycji  w klasyfikacji europejskich implantacji przemysłowych.  Niezłe wyniki otrzymała Francja również w innych kategorich rankingu, jak na przykład w zakresie poziomu cen (12 miejsce), środowiska społecznego, skuteczności i wydajności (18 miejsce), a także infrastruktur (9 miejsce). Ogólnie wiadomo, że wszystkie te elementy są... Read More

Francja – ziemia obiecana dla inwestycji zagranicznych

  Zacznijmy od kilku danych liczbowych dotyczących Francji, aby zilustrować atrakcyjność tego kraju dla zagranicznych inwestorów:   Piąta co do wielkości gospodarka w skali światowej i druga gospodarka europejska zgodnie z AFII[1]; Najpopularniejszy kierunek turystyczny w skali światowej;  Czwarty odbiorca bezpośrednich inwestycji zagranicznych również w skali światowej (57,4 miliardów w 2010 r.)  Ponad 20 tysięcy firm zagranicznych we Francji (na 3,4 milionów ogółem w 2010 roku). Firmy te : zatrudniają  2 mln osób,  realizują jedną trzecią... Read More

Kultura exportu czy eksport kultury – Francja (2)?

Handel zagraniczny, tworzenie zagranicznych filii, joint ventures, M & A (fuzje i przejęcia) … są tradycyjnie  postrzegane jako możliwości zarezerwowane dla dużych konglomeratów. Te określenia, w większości pochodzące z języka angielskiego wydają się odstraszać szefów MŚP: skromnych, bezpretensjonalnych, mogących uważac ekspansję zagraniczną jako dobro im niedostępne. Mimo tego, wynik badania opinii, przeprowadzonego przez UPS i CGPME[1], podkreśla zainteresowanie i silną motywację francuskich MŚP do rozwoju działalności za granicami kraju. Wynika z niego że, pomimo kryzysu,... Read More

Kultura exportu czy eksport kultury – Francja ? (1)

Ogólnie wiadomo, że Francja chlubi się swoją kulturą czego ilustracją jest stosowanie  przez nią wyjątku kulturalnego. Ta zasada prawa międzynarodowego pozwala wprowadzać, poprzez traktaty międzynarodowe, ograniczenia w swobodnej wymianie w dziedzinie kultury[1].   Ciekawym przykładem exportu kultury francuskiej jest film "Artysta". Paradoksalnie cieszył się on relatywnym powodzeniem we Francji, ale został uhonorowany najbardziej prestiżowymi międzynarodowymi nagrodami : Złotą Palmą w Cannes za najlepszą interpretację odtwórcy głównej roli, Jean Dujardin i 5 Oscarów w Hollywood. Sukcesy... Read More

Przedsiębiorczość i kryzys gospodarczy we Francji

Według Agencji dla Przedsiębiorczości[1], od stycznia do września 2011 zarejestrowano we Francji 412 814 nowych firm . Liczba ta jest niższa od odnotowaniej w pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 roku (-12,8%). Jednak dynamika powstawania nowych przedsiębiorstw utrzymuje się nadal na wysokim poziomie, równoważnym ze stanem zanotowanym w 2009 roku. Jak wytłumaczyć tę twórczą siłę w czasach kryzysu gospodarczego w Europie i w okresie gdy Francjia traci swoją notę potrójnego A? Kulturowo, Francja jest często postrzegana za granicą jako kraj o mało dynamicznej przedsiębiorczości pomimo licznych form pomocy przyznawanej przedsiębiorcom przez państwo i władze lokalne.  Dowodem na przychylność państwa  jest to, że rząd uruchomił kolejną pulę w wysokości... Read More